บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรอบใหม่ เกณฑ์เปลี่ยน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรอบใหม่ เกณฑ์เปลี่ยน

หน้าแรก ข่าว ข่าวเศรษฐกิจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ…

วันนี้ทีมงาน siamstreet มีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมอีกแล้ว เกี่ยวกับบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ โดย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนว่า การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ ก่อนจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาในช่วงต้นเดือน ก พ ต่อไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ จะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างรัดกุม ละเอียดถี่ถ้วน

จากเดิม เงื่อนไขในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100000 บาทต่อปี แต่สำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่นี้ นายอุตตม ระบุว่า จะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งต้องไม่เกิน 100000 บาทต่อปี

นายอุตตม กล่าวว่า ในเร็วๆ นี้จะการดำเนินการตรวจสอบผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้อนหลัง จำนวน 14จุด5 ล้านคน ว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ หากพบว่ารายได้เพิ่มขึ้นและเกินเกณฑ์ 100000 บาทต่อปี จะต้องถูกตัดสิทธิ์

สวัสดิการที่ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ยังได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่นเดิม ดังนี้

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค คนละ 200 ถึง 300 บาทต่อเดือน

วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถ บขส 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

shares